Liturgické predmety

Kalich

Pohár na vodu a víno, ktorý je zhotovený z ušľachtilých materiálov.
kalich.jpg

Paténa

Dáva sa na kalich a taktiež slúži ako tanierik.
patna.jpg

Obetná miska

Miska na malé hostie.
obetnmiska.jpg

Monštrácia

Ozdobná schránka, v ktorej je viditeľne uložená Sviatosť oltárna.
montrancia.jpg

Cibórium

 

Nádoba s pokrývkou na uchovávanie Sviatosti oltárnej vo svätostánku.
cibrium.jpg

Ampulky

Sklenené nádobky na vodu a víno.
ampulky.jpg

Korpolár

Obrúsok, ktorý sa prestiera v strede oltára (krížikom k sebe) pod kalich, misku s hostiami, cibórium alebo monštranciu.
korporl.jpg

Purifikatórium

Šatka na utieranie kalicha a petény.
purifikatrium.jpg

Palla

 

Štvorec z pevnej látky potiahnutý ozdobnou látkou, kladie sa na kalich (chráni pred spadnutím nečistoty).
palla.jpg

Kadidlo

Používa sa pri slávnostných sv. omšiach a požehnaniach.
kadidlo.jpg

Navikula

Kovová nádobka na tymián, ktorý sa dáva do kadidla.
navikula.jpg

Kropenička

Nádobka na svätenú vodu, používa sa pri sväteniach a požehnaniach.
kropenika.jpg

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Manutergium

Ručník na utieranie rúk kňaza.
manutergiumlavabo.jpg

Kalich a obetná miska

Kalich a miska spolu, pripravené na sv. omšu.
kalichaobetnmiska.jpg