Biskupi Slovenska prijali na zasadnutí vyhlásenie k ochrane žien pred násilím

20.07.2015 10:21
Donovaly 17. júna (TK KBS) Všetci slovenskí katolícki biskupi sa v dňoch 16. - 17. júna 2015 stretli na Donovaloch na 81. plenárnom zasadaní KBS. Okrem iného prijali vyhlásenie k ochrane žien pred násilím. Prinášame ho v plnom znení.

-----------------------------------------------------------------

V poslednom období sme svedkami spoločenskej diskusie o ochrane žien pred násilím. Oceňujeme aktivity zamerané na zvyšovanie citlivosti voči utrpeniu žien a voči ich zneužívaniu na komerčné ciele. Násilie páchané na ženách nemožno tolerovať. Sme veľmi radi, že aj viaceré cirkevné organizácie a mnohí kresťania ohrozeným ženám pomáhajú.

V tomto kontexte nás prekvapilo, že inštitúcie, ktoré ženám dlhodobo poskytujú ochranu, sú zámerne vylučované z možnosti uchádzať sa o podporu grantov - kvôli ideologickým dôvodom, napríklad kvôli nesúhlasu s ratifikáciou tzv. Istanbulského dohovoru.

Téma ochrany žien pred násilím je taká vážna, že pokusy o podsúvanie iných tém v jej rámci, napríklad rodovej ideológie alebo výučby tzv. nestereotypných rolí do všetkých škôl pokladáme za neprijateľné. O to viac, keď tieto pokusy, ako vidno na príklade Istanbulského dohovoru, nakoniec diskvalifikujú inštitúcie, ktoré sa ženy snažia chrániť. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v súčasnosti pripravuje zákon o prevencii násilia na ženách a domáceho násilia. Bohužiaľ, aj tu sú niektorí dopredu vynechaní z možnosti zapojiť sa do jeho prípravy.

Obraciame sa na všetkých, aby sme pre ženy, ktoré trpia násilím, urobili maximum a poskytli im účinnú pomoc. Zákony, ktoré podsúvajú rodovú ideológiu, im ju nezabezpečia: naopak, znevýhodňujú tých, ktorí ohrozeným ženám dlhé roky pomáhajú.

-----------------------------------------------------------------