Milión detí sa spojí v modlitbe ruženca za pokoj

14.10.2015 16:38
Milión detí sa spojí v modlitbe ruženca za pokoj

Vatikán 12. októbra - Milión detí na celom svete sa bude v nedeľu 18. októbra spoločne modliť za jednotu a pokoj. Už po desiaty krát iniciatívu organizuje Pápežská nadácia Pomoc Cirkvi v núdzi, so sídlom vo Vatikáne. Iniciatíva s názvom  „Milión detí v modlitbe“ sa zrodila v roku 2005 v Caracase vo Venezuele a súvisí s prísľubom pátra Pia, že „ak sa bude milión detí spoločne  modliť ruženec, svet sa zmení“. Pápežská nadácia Pomoc Cirkvi v núdzi každý rok 18. októbra prostredníctvom svojich 21 národných pobočiek na štyroch kontinentoch povzbudzuje deti, aby sa pripojili k modlitbe posvätného ruženca na tento  úmysel.