PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nanebovstúpenie Pána (slávnosť)

05.05.2016 16:00

Štvrtok 5. mája 2016

 
 Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice.