Biskupi Slovenska odišli na návštevu ad limina apostolorum do Ríma a Vatikánu

08.11.2015 19:23


Bratislava/Viedeň 8. novembra (TK KBS) Biskupi Slovenska dnes odišli na návštevu ad limina apostolorum do Ríma a Vatikánu. Prvá skupina odcestovala krátko po poludní z Viedne, druhá pôjde podvečer z Budapešti. Návštevu začnú spoločne v pondelok 9. novembra a ukončia ju v sobotu 14. novembra, kedy sa vrátia na Slovensko. Najdôležitejším bodom je prvé oficiálne spoločné stretnutie s pápežom Františkom, ktoré je naplánované na štvrtok 12. novembra. Posledná návšteva, ktorej náplňou je návšteva hrobu apoštola sv. Petra, stretnutie so Svätým Otcom a rokovanie s vatikánskymi dikastériami, sa konala v roku 2007. Na jednotlivých sekciách Rímskej kúrie budú diecézni a pomocní biskupi hovoriť o stave Cirkvi na Slovensku.

Do Večného mesta dnes cestuje štrnásť biskupov. Ide o diecéznych a pomocných biskupov (alebo arcibiskupov). Medzi biskupmi je aj ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Spolu s biskupmi odcestoval aj sprievod. Nachádzajú sa v ňom niektorí osobní tajomníci a kancelári biskupov a zástupcovia Generálneho sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska, ktorý na miestnej úrovni celú prípravu návštevy niekoľko mesiacov koordinoval a v spolupráci s jednotlivými komisiami, radami KBS a ďalšími inštitúciami pripravoval. V Ríme zabezpečuje koordináciu návštevy rektor Slovenského pápežského kolégia sv. Cyrila a Metoda Vladimír Stahovec. Návštevu budú sprevádzať desiatky pútnikov, ktorí sa vydajú do Večného mesta.

Tradícia uctenia si hrobov apoštolov Petra a Pavla siaha do najstarších dôb kresťanstva. Za povinné vyhlásil takéto návštevy pápež Zachariáš v roku 743. V novodobých dejinách mali návštevy veľkú dôležitosť pre biskupov, prichádzajúcich z totalitárnych režimov. Z Kódexu kánonického práva vyplýva, že diecézny biskup je viazaný povinnosťou každých päť rokov podať Najvyššiemu veľkňazovi správu o stave svojej diecézy, prísť si do Večného mesta uctiť hroby svätých apoštolov Petra a Pavla a vykonať návštevu u Svätého Otca. Návšteva hrobov sa koná prostredníctvom liturgických slávení. Viac informácii o návšteve je možné nájsť v dossieri::TK KBS::.