Bratia a sestry, nesúďme!

03.05.2016 19:10

Túto vetu som počul z úst rôznych ľudí dosť často, ale kto sa ňou naozaj i riadi? Veď to je predsa najjednoduchšie odsúdiť niekoho len pre pár chabých dôvodov. V mojom prostredí sú to malicherné dôvody ako popularita v triede, na sociálnej sieti, krása, vedomosti, šikovnosť, solidárnosť. A aj keď si myslíte že so všetkými vychádzate v dobrom tak sa mýlite, stačí počúvať nenápadne za dverami po tom čo opustíte miestnosť, tú miestnosť v ktorej ste prezentovali nejaký názor či myšlienku a všetci sa tvárili že ho zdieľajú. Alebo z ničoho nič sa začnú o Vašej osobe šíriť rôzne zvesti založené na vytvorení senzácie alebo prekrúcanie slov ktoré ste povedali. To je tzv. Ohováranie a Závisť. V našich končinách tiež veľmi známe pojmy ale často ostávajú nepomenované a prečo? Lebo každý z nás by si musel priznať že takýmto hriechom podľahol či dennodenne podlieha. Je jednoduché odsúdiť druhého a ešte ľahšie je ho odsúdiť keď sa nemôže brániť dosť často v jeho neprítomnosti. Toto je výsledok karierizmu ktorý sa neprejavuje len medzi dospelými v práci ale už i medzi deťmi v škôlke. Hodnoty ľudí sú veľmi rozvrátené a preto vstupujú do našich životov i ohováranie a závisť. Tieto pojmy tu boli už dávno pred nami čoho dôkazom je i evanjelium ale podmienky dnešnej doby to len znásobujú a dokonca dnes je zaužívaný trend si takéto veci nepriznať a nepovažovať za hriech. Pripomína mi to presne jeden citát z Biblie konkrétne:

„Nesúďte aby ste neboli súdení“ (Mt 7,1)

Sila tohto citátu je neopísateľná, keďže v jednej vete je zhrnutá toľká pravda. Pre tých ktorí by snáď nepochopili zmysel tejto vety pokračuje evanjelium ďalej:

Lebo akou mierou budete merať vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou mierou sa nameria aj vám

Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?

Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: "Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka" - a ty máš v oku brvno?!

Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.

Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás.

Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!

Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.

A o čo to teda máme prosiť? Prosiť v tomto smere hlavne aby sme ako jednotlivci nesúdili a neopovrhovali druhými prostredníctvom modlitieb ktoré treba viesť aj pre tých ktorý takýmto spôsobom konajú ale i sami za seba. Lebo ako je spomenuté raz budeme súdení a nebudú to ľudia ani štátne orgány ale samotný Boh ktorý ako jediný má právo posúdiť hodnotu nášho prežitého života.