EFFETA -OTVOR SA!

06.09.2015 15:31

NEDEĽNÝ ÚRYVOK evanjelia sústreďuje pozornost na hlu- chonemého človeka, ktorého priviedli k Ježišovi, aby ho uzdravil. Jeho životná situácia a stav je tažký. Nemôže rozprávať, lebo nepočuje zvuky a ľudskú reč. Tým je jeho život veľmi obmedzený, uzavretý na prostredie, v ktorom žije. Jeho kvalita je nízka a veľmi ho obmedzuje v ľudských a duchovných prejavoch. Preto okolie, len čo sa mu naskytla príležitosť, hľadá pomoc u Divotvorcu. Béda Ctihodný text evanjelia komentuje slovami: „Vzhliadol k nebu, aby nás naučil, že musíme odtiaľ brať liek, ktorý dá hlas nemým, sluch hluchým a lieči všetky neduhy. Vzdychol pre naše chyby alebo viny našich blížnych. Effeta bolo povedané sluchu. Najprv sa museli otvoriť uši, aby hluchý vedel počuť, až potom jazyk, aby mohol správne velebiť Boha. Zrazu hovorí správne ten, ktorému Pán otvoril sluch a rozviazal jazyk. Hovorí správne, lebo vyznáva Boha, ohlasuje ho druhým. Už môže počúvať a zachovávať Božie prikázania. Chorý teraz môže povedať so žalmistom: »Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.«“ My počujeme a rozprávame, lebo tieto dary máme. Na hluchonemom vidíme velkosť daru, ktorým sme obdarení. Je ním naše vybavenie pre komunikáciu s ľuďmi a s Bohom. Dnes zvykneme hovoriť pri nedorozumeniach a problémoch, že všetko je o komunikácii. Problém a jeho riešenie spočíva hlbšie. Dary máme, ale ich nevyužívame, lebo chýba dobrá vôľa, ochota komunikovať a posúvať sa ďalej v riešení problému. Preto prosme a otvorme sa – Effeta

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt effeta