Hromadná pripomienka k pretláčaniu registrovaných partnerstiev na Slovensku

17.10.2015 14:31

Milí priatelia,

Smer prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti SR predložil do
pripomienkového konania Akčný plán pre LGBTI ľudí, kde skryto predkladá plán na zavedenie registrovaných partnerstiev vrátane adopcií detí rodičom partnera.

Plánuje sa zaviesť trestnosť ústnych prejavov z dôvodu tzv. homofóbie, či transfóbie. Cenzúru tlače prostredníctvom etického kódexu, kde Výbor LGBTI má odporúčať, ako sa má o LGBTI písať, plánuje zaviesť aj preventívnu cenzúru médií. Výbor LGBTI sa má stať cenzorským úradom preverujúcim všetky učebné osnovy a navrhovať, čo sa má o LGBTI učiť.

Priatelia, ale deti potrebujú otca a mamu, toto nemá byť trestná myšlienka. Ani nemá byť trestné, keď poviem, že manželstvo patrí mužovi a žene. Kto bude určovať, ktorý názor je trestný a ktorý nie? Výbor LGBTI odmietol novelu Ústavy SR o manželstve muža a ženy. 102 poslancov bolo za prijatie novely navrhnutých na cenu homofóba roka.

Čo môžeme urobiť?

1. Prosím podpíšte hromadné pripomienky na tomto linku:

https://www.podpisem.sk/hromadne-pripomienky-k-akcnemu-planu-pre-lgbti-ludi-na-roky-2016-2019/

2. Napíšte svoj osobný list alebo mail pánovi Robertovi Ficovi a ministrovi spravodlivosti SR:

info@vlada.gov.sk

Vážený pán
Robert Fico
predseda vlády
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

3. Prepošlite tento mail všetkým svojim priateľom, aby podpísali pripomienku.

4. Ak máte organizáciu či ako osoba určite podajte aj samostatne vlastné pripomienky na vládnom portále. Link na materiál nájdete v našich pripomienkach na web stránke www.podpisem.sk.

5. Ak sa stretnete s akýmikoľvek politikmi pred voľbami, informujte ich o svojom názore a žiadajte od nich, aby Vám dali prísľub, že nebudú hlasovať za registrované partnerstva a im podobné rodinnoprávne inštitúty.

S pozdravom

Anton Chromík
predseda
Aliancia za rodinu