Na Slovenku vyvrcholí príprava na 8. svetové stretnutie rodín

26.07.2015 20:28

 Bratislava 3. júla (TK KBS) Púťou rodín k Panne Márii na Levočskú horu počas nastávajúcich víkendových dní 4.-5. júla vyvrcholí príprava na 8. svetové stretnutie rodín. „Láska je naším poslaním – Rodina plná života“ je hlavné motto svetového stretnutia a  desiatich prípravných katechéz, s ktorými sme sa na zaoberali od začiatku tohto roka vo farnostiach, spoločenstvách rodín, v rodinách a prostredníctvom katolíckych médií. Brožúrka týchto katechéz bude počas víkendu k dispozícii na Mariánskej levočskej hore.
Na programe púte sa budú podieľať aj rodiny modlitbou svätého ruženca v sobotu 4. júla o 23.00, ktorú bude vysielať naživo aj TV LUX, v noci 5. júla o 1.00 na Eucharistickej poklone s adoráciou a o 4.00 na Krížovej ceste. Ráno 5. júla o 8.30 predstaví dp. Róbert Neupauer katechézu Pravá láska prináša ovocie so svedectvom manželov, ktorú bude tiež vysielať TV LUX.
Na tému rodiny budú zamerané aj sväté liturgie Mons. Milana Chautura, košického eparchu a predsedu Rady KBS pre rodinu v sobotu o 20.00 a v nedeľu o 7.00 hod. Púť vyvrcholí slávnostnou odpustovou svätou omšou s J. Em. kardinálom Stanislavom Dziwiszom, krakovským arcibiskupom.

Podrobný program púte nájdete na www.rodina.kbs.sk

Informovala Viera VáclavováText zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk)https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150703030
 
 
 
Vyvrcholila Levočská hlavná púť, tento raz ju zdobili modlitby rodín


Levoča 6. júla (TK KBS) Na jednom z najstarších pútnických miest na Slovensku - na Mariánskej hore v Levoči - vyvrcholila každoročná Mariánska púť. Celý odpustový týždeň sa niesol v znamení modlitieb, mariánskej úcty, pokánia a zmierenia. Počas víkendu prišlo na horu okolo 600-tisíc pútnikov. Záverečnú slávnosť celebrovať poľský kardinál Stanislaw Dziwisz, krakovský arcibiskup, ktorý prítomným pripomenul návštevu Jána Pavla II. v Levoči pred dvadsiatimi rokmi. V jej znamení sa niesla aj celá púť, pričom venovaná bola aj Roku zasväteného života, ktorý vyhlásil pápež František.

V predchádzajúcich ročníkoch levočských hlavných pútí sa nočné spovedanie zo soboty na nedeľu končilo spravidla dve hodiny po polnoci. Tohto roku vyše dvesto kňazov vysluhovalo sviatosť zmierenia prakticky nepretržite. Nezvyčajne horúce počasie zmenilo zaužívaný rytmus príchodu najmohutnejších zástupov do levočskej svätyne. Mnohí uprednostnili nočné sväté omše, eucharistickú poklonu s procesiou, pobožnosť krížovej cesty a zotrvali na Mariánskej hore až do záverečnej slávnostnej odpustovej svätej omše, informoval TK KBS Jozef Lapšanský, jeden z organizátorov púte.

Usporiadatelia už dávno nezažili takú hojnú nočnú návštevnosť ako počas 4. a 5. júla 2015. V zhromaždení veriacich sa vynímali mladé rodiny. Organizátori ochotne poskytli miestnosť malého tlačového centra v Pútnickom dome mamičkám dojčiacim svoje maličké ratolesti. Splnila sa tým jedna z tohtoročných tém levočskej odpustovej slávnosti: Rodiny putujú k Panne Márii vzdať úctu sv. Jánovi Pavlovi II.

Úctou k žene, matke, darkyni života vystužil v sobotu 4. júla svoju homíliu celebrant otváracej odpustovej sv. omše Mons. František Dlugoš, levočský dekan a farár, rektor Baziliky Navštívenia Panny Márie. Pripomenul výnimočný cit, aký prechovával voči matkám, deťom i rodinám sv. Ján Pavol II. „Horlivo sa modlime za vzkriesenie úcty k žene a matke. Lebo priveľa milujúcich ženských sŕdc trpí v čase, ktorý žijeme. Každé poníženie ženy a matky je novou ranou v Nepoškvrnenom srdci našej Panny Márie," zdôraznil František Dlugoš v závere kázne.

Tradičnú sobotňajšiu podvečernú svätú omšu ozvláštnil i duchovne a liturgicky obohatil ordinár Ozbrojených síl a zborov SR Mons. František Rábek, ktorý vyslúžil sviatosť birmovania jedenástim mladým ľuďom z  farnosti sv. Michala Archanjela Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach.

Záverečnej slávnostnej odpustovej pontifikálnej svätej omši predsedal kardinál Dziwisz s koncelebrujúcimi slovenskými biskupmi. Reprezentatívne a medzinárodné bolo zastúpenie predstaviteľov ozbrojených síl a zborov z Rakúska, Čiech, Nemecka a Poľska. Hlavný celebrant pozdravil takmer tristotisícové zhromaždenie pútnikov rozpomienkou na legendárne volanie slovenských veriacich adresované sv. Jánovi Pavlovi II.: „Svätý otče, do Levoče!“ Pripomenul pevné presvedčenie prvého slovanského pápeža, že Panna Mária raz tieto túžby Slovákov splní. V závere svätej omše požehnal kardinál Dziwisz pamätnú tabuľu s portrétom svätého Jána Pavla II., ktorú slávnostne nainštalujú počas letného Národného stretnutia mládeže P 15 v Poprade.

Najbližšia púť v Levoči bude púť seniorov už tento štvrtok 9. júla 2015.

TK KBS informoval Jozef LapšanskýText zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk)https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150706035