Otec si vypočuje každého

29.11.2015 17:44

Jednou z častí rodinného života je aj komunikácia jej členov. Tvoria také malé spoločenstvo, ktoré pre svoje normálne fungovanie musí komunikovať. Rodičia musia komunikovať s deťmi a deti by mali komunikovať so svojimi rodičmi. A tak ako komunikujeme s našimi rodičmi, príbuznými či kamarátmi tak by sme sa mali zhovárať i s naším Otcom Bohom. Nebojme sa mu zdôveriť so svojimi starosťami a problémami. On určite nájde riešenie. Nestačí navštevovať kostol, modliť sa otčenáše či litánie. Dôležitá je naša súkromná, osobná komunikácia s Bohom. Človek sa k Bohu síce často prihovára, ale len vo chvíľach keď už cíti že mu nikto iný nedokáže pomôcť alebo dokonca v poslednej chvíli. Často sa mami modlia za svoje deti: „Daj pane aby sa moje dieťa v manželstve nerozviedlo“. S tým ale Boh nemá čo dočinenia toto nemôžeme od Boha chcieť on rozhodnutia ľudí nezmení. Chyba je v jednom z partnerov a Boh len ťažko môže napraviť vnútro človeka. Lebo to vnútro charakteru, vlastností budoval rodič keď sme ešte boli mladý. Ale naše duchovno do veľkej mieri budoval Boh. Ako ďalší príklad uvediem priamo z prostredia školskej lavice. Keď som navštevoval základnú školu ešte na dolnom stupni. Často sa spolužiaci pred písomkou obracali k Bohu lebo si boli vedomý že sa nepripravili dostatočne na tú písomku a tak si mysleli že Boh im zlepši známku. Alebo dokonca sa modlili zato aby učiteľka ochorela. Čo mal Boh s ich písomkou? Nehovoriac o tom že dokázali v modlitbe priať zlé druhému. Toto od Boha nemôžeme očakávať. Pán sa môže starať o naše duchovné vnútro. Skôr sa rozprávajme s Bohom o tom aký sme a či taký chceme byť. Určite nás v tomto smere vyslyší. A vyslyší nás rovnako všetkých. Nezáleží na tom kto sa koľko modli, kto koľko krát za rok pôjde na spoveď. Čo s toho má ak nekomunikuje so svojím Otcom lebo len v tejto komunikácii môže naozaj spoznať Boha. Modlenie, eucharistia a spoveď to sú všetko len vonkajšie prejavy. Dôležité je i dostať svoje pocity, myšlienky a všetko čo máme na srdci k svojmu Otcovi. A toho môžeme dosiahnuť jedine rozhovorom s Otcom.