PRÁVE PRE TÚTO HODINU SOM PRIŠIEL

21.03.2015 19:13

V UTOROK SA NA VŠETKÝCH stredných školách začali písomné maturitné skúšky. Po stužkových slávnostiach, na ktoré študenti radi spomínajú, prišla chvíľa pravdy o stave ich vedomostnej úrovne a tá sa ukázala najprv v pí- somnej forme. Pre mladých ľudí znamená previerku ich charakteru, vôľových vlastností i psychickej zdatnosti. Ježiš pred blížiacim sa utrpením vyjadruje svoje vnútorné rozpoloženie slovami: „Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno!“ V náročnosti tejto chvíle pre neho a v jej význame pre spásu ľudstva sa kryštalizuje dôležitosť podstúpenia osudovej skúšky pre Vykupiteľa sveta. Čo by znamenalo, keby ho Otec zachránil pred touto hodinou? Nezachránil by sa nikto z ľudí, ale každý by zostal v stave zavrhnutia. Nikto by nemal prístupu  k Otcovi, ani jedno jeho dieťa. Kristus pochopil, že nemá význam vyhýbať sa obeti kríža, lebo až vtedy všetkých pritiahne k Otcovi. Sám dosvedčuje potrebnosť prijať túto osudovú hodinu, ktorá zmení beh dejín každého tvora na zemi i v podsvetí. Pre túto hodinu prišiel z neba na zem a stal sa človekom, aby človečenstvom vykúpil človeka. Týmto božským spôsobom oslávi svojho Otca a jeho meno. Poslušnosťou Otcovi preukazuje svoj vzťah k nemu v dokonalej láske. Otcovo meno sa posväcuje skrze konanie jeho Syna. Aj maturant by si mohol povedať, že nejdem maturovať, lebo je to ťažké, psychicky náročné, vedomostne nezvládnuteľné. Ale v duchu Ježišových slov môže argumentovať: „Veď práve pre túto maturitnú skúšku som prišiel pred štyrmi rokmi na túto školu.“