Rok zasväteného života ukončia rehoľníci spolu s biskupmi v diecézach

01.02.2016 19:34

Bratislava 1. februára (TK KBS) Sviatok Obetovania Pána (2. februára) sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Deň zasväteného života. V tento deň sa už tradične biskupi stretávajú s rehoľníkmi a rehoľníčkami pôsobiacimi na území ich diecéz. Pri tejto príležitosti prinášame zoznam viacerých slávení, ktoré sa v daný deň (alebo skôr) uskutočnia. Tento rok budú slávenia spojené s ukončením Roka zasväteného života.

--------------------------------------------------

Bratislava

Na sviatok Obetovania Pána v utorok 2. februára 2016 budú v Katedrále sv. Martina v Bratislave o 17.00 hod. sláviť svätú omšu bratislavskí biskupi Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Jozef Haľko. Pri slávení sa
stretnú so zasvätenými mužmi a ženami žijúcimi na území Bratislavskej arcidiecézy. Všetci sú pozvaní na túto slávnosť, ktorou sa zakončí Rok zasväteného života.

TK KBS informoval Lukáš Uváčik

Stretnutie bratislavského eparchu Mons. Petra Rusnáka s rehoľnými komunitami pôsobiacimi v Bratislavskej eparchii sa uskutoční v predvečer sviatku Stretnutia Pána 1. februára na Eparchiálnom úrade v Bratislave. Podujatie, ktorým sa zakončí Rok zasväteného života na eparchiálnej úrovni, sa začne obedom, po ňom bude nasledovať príhovor biskupa Rusnáka, modlitba deviatej hodinky a duchovné zamyslenie. Stretnutie vyvrcholí svätou liturgiou slávenou v Katedrále Povýšenia svätého Kríža, ktorej bude predsedať vladyka Rusnák.

TK KBS informoval Stanislav Gábor
--------------------------------------------------

Trnava

Arcibiskup Mons. Ján Orosch ukončí Rok zasväteného života v Trnavskej arcidiecéze v utorok 2. februára 2016 o 16:00 h v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave svätou omšou z príležitosti sviatku Obetovania Pána, ktorej bude predsedať. Pri slávení svätej omše sa stretne s členmi inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života, ktorí pôsobia na území Trnavskej arcidiecézy. Po skončení liturgie bude nasledovať prednáška na tému zasväteného života. Po nej sa hostia stretnú v priestoroch arcibiskupského paláca na malom pohostení.

TK KBS informoval Dušan Kolenčík
--------------------------------------------------

Nitra

Všetky rehole, zasvätené spoločenstvá a kňazi pôsobiaci v Nitrianskej diecéze sú pozvaní na slávenie Dňa zasväteného života. V tomto roku sa uskutoční v utorok 2. februára 2016. Program sa začne o 9:30 h svätou omšou v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre. Hlavným celebrantom bude Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Kňazi si musia priniesť albu a bielu štólu. O 11:00 h program pokračuje prednáškou v aule Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre. Vystúpi P. Ján Kušnír, SVD.

TK KBS informoval Miroslav Lyko
--------------------------------------------------

Banská Bystrica (Staré Hory)

Banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec pozval rehoľníkov, rehoľnice a ostatných zasvätených na spoločné stretnutie v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Starých Horách. Uskutoční sa v sobotu 6. februára 2016, kde sa program začne o 9:45 h modlitbou radostného svätého ruženca. O 10:30 h sa uskutoční svätá omša s biskupom Chovancom. Po nej bude nasledovať eucharistická poklona spojená s obnovením rehoľných sľubov a pohostenie vedľa baziliky (Pension St. Maria).

TK KBS informoval Biskupský úrad Banská Bystrica
-----------------------------------------------------------------

Žilina

Slávnostné zakončenie Roka zasväteného života sa uskutoční v saleziánskej Farnosti sv. Jozefa robotníka v Žiline v utorok 2. februára. Svätú omšu s vešperami bude spolu s rehoľníkmi celebrovať generálny vikár Ladislav Stromček o 17:30 h. Po skončení bohoslužby sa budú rehoľníčky a rehoľníci pôsobiaci na území Žilinskej diecézy zdieľať, ako prežili Rok zasväteného života a čo im priniesol.

TK KBS informoval Zdeno Pupík
-----------------------------------------------------------------

Košice

V sobotu 6. februára sa vyše dvesto pozvaných rehoľníkov , rehoľníc a zasvätených osôb v Košickej arcidiecéze zíde s košickým arcibiskupom metropolitom Mons. Bernardom Boberom na Eucharistickom slávení Dňa zasväteného života v Dominikánskom kostole o 10:00 h. Stretnutie bude pokračovať
programom a slávnostným obedom zasvätených osôb.

TK KBS informoval Jaroslav Fabian
-----------------------------------------------------------------

Rožňava

Pri príležitosti ukončenia Roka zasväteného života bude v sobotu 6. februára 2016 o 10:00 h vo Farskom kostole sv. Juraja v Starej Haliči predsedať slávnostnej svätej omši Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. Na túto svätú omšu sú osobitne pozvaní všetci členovia inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života pôsobiacich v Rožňavskej diecéze ako aj všetci diecézni kňazi. Po svätej omši bude nasledovať predstavenie charizmy hostieľov - Rodiny Panny Márie a Diela Ježiša Veľkňaza, ktorí v Starej Haliči pôsobia, a potom spoločný obed.

TK KBS informoval Stanislav Kocúr
-----------------------------------------------------------------

Prešov

Sviatok Obetovania Pána oslávia aj rehoľníci v Prešove. V Konkatedrále sv. Mikuláša sa stretnú o 18:00 h. Oslávia Jubileum zasväteného života a Deň zasväteného života, uvádza stránke povolania.kbs.sk.

-----------------------------------------------------------------