Rovnosť v hriechu

12.06.2016 11:28

UŽ SI POSTUPNE ZVYKÁME na to, že naša spoločnosť sa delí na ľudí bohatých, stredne majetných a chudobných. Všetci sú však rovní v jednom páchajú hriechy. Biblické čítania dnešnej nedele nám predstavujú dvoch ľudí, ktorí patria do rozličných spoločenských tried. Ten prvý je kráľom. Ten druhý človek je obyčajná žena. 

Aj on aj ona Hriešnica nehovorí nič, ale koná. Obidvom bolo odpustené preto, že svoje hriechy ľutovali a oplakali. Biblia, najcennejšia kniha zo všetkých kníh, nás učí, že v každom spoločenskom postavení ľudia hrešia a z tohto pohľadu sme si všetci rovní. Problémom niektorých ľudí je to, že obdivujú hriechy veľkých a známych ľudí. Namiesto obdivu by mala byť v našich postojoch ľútosť a odpor. S hriechmi sa nedá nikdy pokojne žiť. Boh život žiadneho človeka, či svätca alebo hriešnika, nevracia späť. Boh však každému, či chudobnému alebo bohatému, ale predovšetkým každému hriešnikovi dáva možnosť, aby svoj život zmenil. Žiada len dve veci aby si človek uvedomil, že v akomkoľvek hriešnom stave ho Boh miluje a aby si svoje hriechy pravdivo priznal a oplakal. n boli hriešnici. Kráľ Dávid bol človekom, v ktorom si Boh našiel zaľúbenie. Jeho zmysly však zaslepila láska k vydatej žene. Zariadil, aby jej muž padol vo vojne a on si ju mohol vziať ako vdovu za ženu. Bol natoľko zaslepený, že si neuvedomoval, čo vlastne robí. 

Až prorok Nátan mu tvrdou a zrozumiteľnou rečou otvára oči a srdce. O druhej postave evanjelium hovorí, že žena v meste bola známa ako hriešnica. Dávid na výčitku Nátana odpovedá: „Zhrešil som proti Pánovi.“