Svätý Otec povedie duchovnú obnovu pre kňazov z celého sveta

03.05.2016 19:11

Rím 3. mája (TS ČBK) V dňoch 1. - 3. júna budú oslavy Svätého roku milosrdenstva venované kňazom. Pápež František povedie v Ríme duchovnú obnovu, ktorú bude možné sledovať tiež cez informačné prostriedky. Na udalosť sú pozvaní biskupi, kňazi i tí, ktorí sa na kňazstvo pripravujú. "Ako obraz Dobrého pastiera je kňaz človekom milosrdenstva a súcitu, je nablízku ľuďom a služobníkom všetkých." Týmito slovami pápeža Františka začína pozvánka na sériu udalostí, ktoré budú počas slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho i v predchádzajúcich dňoch venovaných kňazom, biskupom a bohoslovcom.

Organizátori vyzývajú i každú miestnu cirkev, aby sa k udalostiam pripojila tým, že podľa svojich potrieb ponúkne podobné aktivity ako v Ríme. Predovšetkým sa môže "naladiť na tri úvahy, ktoré ponúkne pápež František vo štvrtok 2. júna", a pripraviť sa tak na slávnosť, ktorá je zároveň Svetovým dňom modlitieb za posvätenie kňazov. Udalosť bude možné sledovať cez prehrávač Vatican Player, na ktorom bude prebiehať prenos vždy v niekoľkých svetových jazykoch (vyžaduje sa inštalácia Microsoft Silverlight), alebo kanál Vatikánu na YouTube kanáli.

Aktivity sa začnú v stredu 1. júna. V troch rímskych kostoloch (San Salvatore in Lauro, Santa Maria in Vallicella, San Giovanni dei Fiorentini) bude celý deň vystavená Oltárna sviatosť. Na týchto miestach tiež môžu kňazi vysluhovať sviatosť zmierenia. Počas dňa budú mať možnosť vykonať si púť k svätej bráne v Bazilike sv. Petra. V podvečer sú na programe katechézy v rôznych jazykoch na tému milosrdenstva. Taliansku napríklad prednesie kardinál Gianfranco Ravasi, nemeckú pápežov osobnú sekretár Georg Gänswein. Potom bude svätá omša.

Vo štvrtok 2. júna sa uskutoční duchovná obnova, ktorú povedie pápež František. Počas dňa sa pápež obráti ku kňazom s tromi prednáškami, každú prednesie v jednej z rímskych bazilík. V ostatných bazilikách budú môcť kňazi sledovať rímskeho biskupa prostredníctvom televízneho prenosu. Duchovná obnova bude ukončená svätou omšou po jazykových skupinách. Obnova bude prenášaná do celého sveta cez informačné prostriedky.

Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, v piatok 3. júna, bude pápež František sláviť s kňazmi a biskupmi svätú omšu vo Vatikáne. Pozvaní sú i laici, ktorí chcú poďakovať za dar kňazstva a modliť sa za posvätenie Kristových služobníkov. Ako uvádza web Svätého roku milosrdenstva, na účasť je nutná registrácia a prihlásenie kňazov (cez www.im.va). V Ríme potom dostanú preukaz, ktorý im umožní vstup. Prihlásiť sa je nutné do 13. mája. Viac informácií je možné nájsť na stránkach Jubilejného roka.