Svätý rok milosrdenstva

03.01.2016 18:21

NA ZAČIATKU Roka milosrdenstva sme požehnali symbolickú bránu milosrdenstva, ktorou budeme prechádzať celý rok 2016 do jubilejného kostola, obdareného privilégiom Božieho milosrdenstva. Aké pocity nami prechádzajú, ak vstupujeme týmto symbolom? Zvláštne aj výnimočné. Brána je biblický symbol Krista. Sv. otec na audiencii v stredu 16. 12. 2015 hovoril na tému: „Ako prejsť Svätou bránou a naučiť sa odpúšťať?“ Prejdenie Svätou bránou je znamením pravého obrátenia náš- ho srdca. Keď budeme prechádzať Svätou bránou, je dobré si uvedomiť, že máme mať dokorán otvorenú aj bránu nášho srdca. Stojím pred Svätou bránou a prosím: „Pane, pomôž mi otvoriť dokorán bránu môjho srdca!“ Svätý rok by sa minul účinku, keby sme bránou nášho srdca nenechali prejsť Krista, ktorý nás pohýna smerom k ostatným, aby sme im priniesli jeho samého a jeho lásku.

V kostole na určenom plagáte sú znázornené skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Nech sú pre nás konkrétnymi úkonmi, ktoré vychádzajú z našej viery v Krista. On je brána, cez ktorú, ak vstúpime do Božieho domu, môžeme načerpať jeho milosrdnú lásku a po vyjdení z kostola ju prevteľovať do skutkov milosrdenstva. Po celý rok prechádzajúc bránou, aspoň v nedeľu a sviatky, nech nám ona pripomína, že Kristus je pre nás zmiernou obetou za naše hriechy. Viac do pozornosti je nám dávané zmierenie sa s Otcom skrze Krista vo sviatosti zmierenia. Najprv sa treba zmieriť s bratom a sestrou, čiže odpustiť si, aby aj nám boli odpustené hriechy. Učme sa navzájom si odpúšťať, zvlášť v tomto novom roku, aby ozdraveli naše duše.