VEĽKONOČNÝ POZDRAV

06.04.2015 13:44

Christus resurrexit! Resurrexit vere!
Kristus vstal z mŕtvych! Naozaj vstal z mŕtvych!

 

 

Baránok Boží