Liturgické farby

V danom liturgickom období zvýrazňujú jeho charakter. Sú to tieto farby:
 

Biela

Farba radosti. Používa sa na sviatky  Pána, Panny Márie, anjelov, vo vianočnom a veľkonočnom obdoví a na sviatky svätých, ktorí nezomreli mučenickou smrťou
bilelyornt.jpg
 

Červená

Farby lásky, ohňa a krvi. Používa sa na Kvetnú nedeľu, Veľký piatok, sväto-dušné sviatky, na sviatky a spomienky mučeníkov.
ervenornt.jpg
 

Zelená

Farba nádeje. Používa sa v nedele a všedné dni v období cez rok.
zelenornt.jpg
 

Fialová

Farba pokánia. Používa sa v Advente, v Pôste, pri omšiach za zomrelých a pri pohreboch.
fialovrcho.jpg
 

Zlatá

Farba dôstojnosti. slávnosti, preto sa používa pri veľkých slávnostiach.
rucho66
 

Rúžová

Vyjadruje radosť z príchodu Ježiša, z toho, že vykúpi ľudí. Používa sa len na 3. adventnú nedeľu a na 4. pôstnu nedeľu.
rucho64