Krížová cesta

Stalo sa to pred 2000 rokmi. Bol Veľký piatok, Bolo práve dopoludnia a v Jeruzaleme bol horúci deň. Prečo však na túto udalosť po toľkých rokoch stále ešte spomínáme? Ten deň sa totiž rozhodovalo i o našom večnom živote. Ježiš Kristus poznal každého z nás osobne a vedel, že po dvoch tisíc rokoch budeme tu. Vedel tiež, že to, aby sme dosiahli večný život, nedosiahneme vlastnými silami, ale že On nás musí najprv vykúpiť svojou smrťou. A pretože každého z nás veľmi miluje, dobrovoľne sa rozhodol zomrieť za mňa, za Petera, Karola, za Bohuša, za Marienku i za teba. Umrel i za teba! A tak se teraz vydajme spoločne s ním na Krížovú cestu. Odložme všetky ostatné myšlienky a starosti a prežime s ním túto polhodinu. Nezabudnime vzbudiť vo svojom srdci lútosť nad svojimi hriechmi, pretože keby sme ich nespôsobili, nemusel by Kristus za nás umrieť.
 
1. Pán Ježiš je odsúdený na smrť
1. Pán Ježiš je odsúdený
2. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia
2. Pán Ježiš prijímá kríž
3. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom
3. Pán Ježiš padá po prvý krát pod krížom
4. Pán Ježiš sa stretáva s Pannou Máriou
4. Pán Ježiš sa stretáva s Pannou Máriou
5. Šimon pomáha niesť kríž
5. Šimon pomáha niesť kríž
6. Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník
6. Veronika utiera Kristovu zakrvavenú tvár
7. Pán Ježiš padá druhýkrát pod krížom
7. Pán Ježiš padá po druhý krát pod krížom
8. Ženy ľutujú Pána Ježiša
9. Pán Ježíš padá tretíkrát pod krížom
10. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty
11. Pána Ježiša pribíjajú na kríž
12. Pán Ježiš na kríži zomiera
13. Pána Ježiša skladajú z kríža
14. Pána Ježiša pochovávajú