V i e r o u k a

 

1. Ako sa pozdravujeme katolícky?

Pochválený buď Ježis Kristus - Odpovedáme: Na veky Amen.
Pán Boh pomáhaj - Odpovedáme: Pán Boh uslyš.
 

2. Na čo sme na svete?

Na to aby sme Boha: - poznali
                               - milovali
                               - slúžili mu
                               - prišli do neba.
 

3. Čo máme robiť, aby sme dosiahli večnú spásu?

Aby sme dosiahli večnú spásu máme: - veriť, čo nám Boh zjavil
                                                       - plniť, čo nám Boh prikázal
                                                       - užívať porstriedky milosti božej - teda sviatosti.
 

4. Čo je viera?

Viera je osobná odpoveď človeka Bohu, ktorý sa mu zjavuje a dáva.
 

5. Kto je Boh a akým menom sa predstavil Mojžíšovi?

Boh je Stvoriteľ a Pán celého sveta a náš Nebeský otec.
Predstavil sa: "Ja som ktorý som!"
 

6. Prečo veríme všetko, čo Boh zjavil?

Všetko, čo Boh zjavil, veríme preto lebo? - svätý Boh nemôže klamať
                                                            - vševediaci Boh sa nemôže mýliť.
 

7. Čo je Písmo sväté?

Písmo sväté je zbierka kníh, ktoré boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého.
 

8. Ako delíme Sväté písmo a koľko kníh obsahuje?

Písmo sväté delíme na knihy Starého Zákona a Nového Zákona.
Starý Zákon = 45 kníh
Nový Zákon = 27 kníh
Spolu = 72 kníh.
 

9. Čo je ústne podanie?

Ústne podanie je tá časť zjavenia božieho, ktorá  bola ústne hlásaná, ale nebola napísaná z vnuknutia Ducha Svätého.
 

10. Aký je Boh?

Všemohúci, vševediaci, nekonečne múdry a nanajvýš svätý.
 

11. Koľko je Bohov a koľko osôb je v Bohu?

Boh je len jeden, V Bohu sú tri osoby: - Otec
                                                           - Syn
                                                              -  Duch Svätý.
 

12. Ako chválime najsvätejšiu Trojicu?

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov Amen.