Rozdelenie Rímskokatolíckej cirkvi v SR

 

Mapa cirkevnej provincie Západná provincia

Arcidiécezy: Bratislavská, Trnavská, Košická

Diecézy: Rožňavská, Spišská, Žilinská, Banskobystrická, Nitrianská,