Bohoslužobné predmety

Liturgické predmety

 Kalich

Pohár na vodu a víno, ktorý je zhotovený z ušľachtilých materiálov.
 
kalich.jpg

Paténa

Dáva sa na kalich a taktiež slúži ako tanierik.
patna.jpg
 

Obetná miska

Miska na malé hostie.
obetnmiska.jpg

Monštrácia

Ozdobná schránka, v ktorej je viditeľne uložená Sviatosť oltárna.
montrancia.jpg
 

Cibórium

Nádoba  s pokrývkou na uschovanie Sviatosti oltárnej vo sväteostánku.
cibrium.jpg
 

Ampulky

Sklenené nádobky na vodu a víno.
ampulky.jpg
 

Korporál

Obrúsok, ktorý sa prestiera v strede oltára (krížikom k sebe) pod kalich, misku s hostiami, cibórium alebo monštráciu.
korporl.jpg
 

Purifikatórium

Šatka na utieranie kalicha a petény.
purifikatrium.jpg
 

Palla

Štvorec z pevnej látky potiahnutý ozdobnou látkou, kladie sa na kalich ( chráni pred spdnutím nečistoty)
palla.jpg
 

Kadidlo

Používa sa pri slávnostných svätých omšiach a požehnaniach.
 
kadidlo.jpg
 

Navikula

Kovová nádobka na tymián, ktorý sa dáva do kadidla.
 
navikula.jpg
 

Kropenička

Nádobka na svätenú vodu, používa sa pri sväteniach a požehnaniach.
 
kropenika.jpg

Manutergium

Ručník na utieranie rúk kňaza.
 
manutergiumlavabo.jpg

Kalich a obetná miska

Dôležitá súčasť svätej omše.
 
kalichaobetnmiska.jpg