Biely ornát

bilelyornt.jpg
Biela je farba radosti, používa sa na sviatky Pána, Anjelov, vo Vianočnom a Veľkonočnom období a na sviatky svätých, ktorí nezomreli mučeníckou smrťou.
 

Zelený ornát

zelenornt.jpg
Zelená je farba nádeje, používa sa v nedele a všedné dni v období Cez rok.
 

Červený ornát

ervenornt.jpg
Červená je farba lásky, ohňa a krvi, používa sa na Kvetnú nedeľu, Veľký piatok, sväto-dušné sviatky, taktiež na sviatky a spomienky mučeníkov.
 

Mariánsky ornát

marinskyornt.jpg
Modrá sa používa na sviatky Panny Márie.
 

Fialový ornát

fialovrcho.jpg
Fialová je farba pokánia, používa sa v advente, pôste, pri omšiach za zomrelých a pri pohreboch.
 

Alba

alba.jpg
Dlhá biela košeľa pod ornátom alebo dalmatikou.
 

Štóla

tla.jpg
Dlhý úzky pás látky, je znakom diakona, kňaza a biskupa.
 

Pluviál

pluvil.jpg
Široký plášť, ktorý sa používa pri procesiách a rôznych obradoch.