Iné myšlienkové omyly

Sú aj iné myšlienky, nesprávne a nemúdre, ktoré nepatria k vážnym omylom – hriechom, ale k vážnym myšlienkovým omylom môžu viesť. Poškodzujú osobnosť a treba sa im rovnako vyhýbať. Takýmito základnými chybami sú:

·         vypestovať si príliš malý okruh záujmov;

·         hovoriť len o všedných a pozemských veciach;

·         nevecná mnohovravnosť;

·         hovoriť mnoho o sebe, o svojich schopnostiach, postavení;

·         povrchné a premenlivé cítenie;

·         slabý záujem o potreby iných;

·         slabá všímavosť k povinnostiam - štúdiu, rodine, práci;

·         zakladať si príliš na výzore, oblečení;

·         malá snaha poznať veci ducha a kultúry;

·         povrchný záujem o solídny duchovný život;

·         život na samej hranici v striedmosti v jedle a pití;

·         nekrotenie aj dovolených zmyslových žiadostí;

·         malé vedomosti;

·         malá snaha prekonať svoju slabosť,

·         malá ochota ísť za dobrom;

·         labilnosť charakteru;

·         žiadostivosť mať veľa veci;

·         mať príliš mnoho prianí;

·         nedodržiavať aj menšie záväzky;

·         nedisciplinovanosť v spoločenstve;

·         nepresnosť v stávaní, stretávaní;

·         neovládaná veselosť;

·         nedôstojné správanie;

·         namosúrenosť;

·         náladovosť;

·         polovičná práca;

·         zbytočné kritizovanie;

·         nevhodné žartovanie na účet druhých;

·         neúprimnosť v malých veciach;

·         slabá vytrvalosť;

·         nestálosť v priateľstvách;

·         nestálosť v podujatiach;

·         nestálosť v štúdiu a v práci;

·         viera nezakotvená v celej osobnosti;

·         povrchnosť;

·         povrchná účasť na sviatostiach;

·         povrchné spovede;

·         hra na duchovný život;

·         domýšľavosť;

·         nedoceňovanie práce druhých;

·         nevďačnosť;

·         neskromnosť;

·         malé lži;

·         chabá nádej;

·         neúprimnosť;

·         nedisciplinovanosť každého druhu.